PhDr. Mirosalav Vymyslický

Kurzy
krizové komunikace
a vyjednávání

Jsem PhDr. Miroslav Vymyslický a více jak 20 let praktických zkušeností s krizovou komunikací a vyjednáváním jsem získal jako národní koordinátor krizového vyjednávání Policie České republiky.

V seminářích a kurzech jsem naučil vyjednávat a zvládnout komunikačně náročné situace stovky posluchačů z komerční a bezpečnostní oblasti.

Naučím to i vás.

Přednášky a kurzy

keré pořádám…

Obsah i rozsah kurzů a přednášek je možné přizpůsobit potřebám objednatele.

komerční sektor

bezpečnostní sektor

Kurzy je možné realizovat v prostorách objednatele nebo jako kurzy „na klíč“ se zajištěním přednáškových prostor a logistického servisu.

Společnosti

ve kterých i opakovaně přednáším

Microsoft
Innogy
Google
Česká národní banka
Business Comunity
Škoda
Kooperativa
kruk
Pražská energetika
Ferrero
Securitas
Univerzita Karslova - FTVS
Čeps
Barum
Moneta money bank

Interquality, AutoCont, FAČR, Tatra banka, VUB banka, Merck spol.s.r.o., ICE Industrial Services, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1LF UK a VFN, Mi-king, s.r.o., Městská policie Znojmo, Munipolis, Belis  a.s., Akademie věd ČR, IKEM, AAA auto a mnoho dalších…

PhDr. Miroslav Vymyslický

vyjednavač

Od roku 1998 se zabývám krizovou komunikací a vyjednáváním.

Základem předávaných znalostí jsou praktické zkušenosti vyplývající z dlouholetého působení v oblasti vyjednávání a komunikace, podložené stovkami případů vyjednávání, se kterými jsem se přímo setkal.

V letech 2002 – 2019
jsem působil jako vedoucí oddělení vyjednávání Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky a zároveň řídil a koordinoval krizové vyjednávání v Policii České republiky.

Lektorsky jsem vedl a metodicky řídil vyjednavače v Policii ČR a koordinoval krizové vyjednávání v rámci Integrovaného záchranného systému.

Do mých pracovních kompetencí patřilo řešení situací se zadržováním rukojmí, únosy osob a vydírání v České republice i zahraničí.

Od roku 2019
se při své lektorské činnosti v komerčním sektoru se věnuji tématům spojeným s komunikací a vyjednáváním ve všech podobách.

Především obchodnímu vyjednávání, komunikaci s médií a interpersonální komunikaci.

Semináře a výcvikové programy jsou zaměřené na problematiku obchodního vyjednávání v komerční praxi a komunikační dovednosti, které zlepšují kompetence posluchačů při dosahování dohod.

kontakt

a povinné informace

PhDr. Miroslav Vymyslický
lektor krizové komunikace a vyjednávání

IČ: 06481647

Sídlo: Javorová 588, Březí 691 81

Nejsem plátcem DPH!

© 2016 - 2024 PhDr. Miroslav Vymyslický | vymyslicky-vyjednavani.cz
Na webu jsou pouze technická cookies nutná k provozu.